ADRESY PRZYCHODNI:
Poradnia Lekarzy Rodzinnych
ul. Niemcewicza 7


Czynna
pon-pt 8.00 - 18.00

tel. 12 357 17 30
tel. 12 266 27 10

Poradnia Lekarzy Rodzinnych
ul.Wicherkiewicza 23

(Kliny Zacisze)

Czynna
pon-pt 8.00 - 18.00

tel. 12 306 70 47
tel. 12 257 40 25

Poradnia Lek.Rodzinnych
ul.Raciborska 17


Czynna
pon, czw, pt 8.00 - 13.00
wt, śr 13.00 - 18.00

tel. 12 306 73 30
tel. 12 257 38 85

Poradnia Lekarzy Rodzinnych Borek Fałęcki realizuje projekt grantowy pod nazwą:

 "Małopolska Tarcza Antykryzysowa - Pakiet Medyczny 3. Wsparcie grantowe placówek POZ"

 

w ramach 9 Osi Priorytetowej Region Spójny Społecznie

Działanie 9.2 Usługi Społeczne i Zdrowotne

Poddziałanie 9.2.1 Usługi Społeczne i Zdrowotne w Regionie

Typ projektu H

Regionalnego Programu Operacyjnego

Województwa Małopolskiego n lata 2014-2020

   
 
Informujemy o trwającej awarii telefonów w przychodni na ul. Niemcewicza 09.02.2024

Nowe telefony:

Niemcewicza 7
Rejestracja 12 357 17 30
Rejestracja 2: 12 266 27 10

Wicherkiewicza 23

Rejestracja 12 306 70 47
Rejestracja 2: 12 257 40 25
Teleporady pediatryczne 12 257 12 47
Teleporady internistyczne 12 257 11 89

Raciborska 17

Rejestracja 12 306 73 30
Rejestracja 2: 12 257 38 85

Mail:
Od dnia 31.08.2020 z naszymi lekarzami można kontaktować się poprzez mail (TYLKO i wyłącznie w celu przedłużenia recept dla stale podawanych leków, nie udzielamy porad drogą mailową):
Internista (dla osób dorosłych): interna@poradniaborek.pl
Pediatra (dla dzieci): pediatria@poradniaborek.pl

Szanowny Pacjencie,

1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Poradnia Lekarzy Rodzinnych "Borek Fałęcki" Sp. z o. o. z siedzibą: 30-389 Kraków, ul. Wicherkiewicza 23, (NIP 679-27-28-498, REGON 356657365), zwana dalej Administratorem. Możesz skontaktować się z Administratorem za pośrednictwem powołanego przez niego Inspektora Ochrony Danych, pisząc na adres iod@poradniaborek.pl

2. Twoje dane przetwarzane są w celu prowadzenia przez Administratora działalności leczniczej, w szczególnoďści w celu ochrony stanu zdrowia, świadczenia usług medycznych, zarządzania udzielaniem tych usług, leczenia oraz prowadzenia wymaganej przepisami prawa dokumentacji medycznej.

3. Przekazanie Administratorowi Twoich danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie będzie skutkowaćo niemożiwością wykonania usługi medycznej.

4. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych w zakresie prowadzenia działalności leczniczej, w tym także w zakresie prowadzenia dokumentacji medycznej, jest art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - dalej: RODO, w zw. z przepisami ustawy z 15.04.2011 r. o działalności leczniczej oraz ustawy z 6.11.2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Podstawą przetwarzania danych w zakresie, jaki jest niezbędny dla ochrony żywotnych interesów pacjenta, może być również art. 6 ust. 1 lit. d RODO. W zakresie, w jakim przetwarzane dane obejmują dane szczególnych kategorii, podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 9 ust. 2 lit. c i h RODO.

5. Twoje dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w zakresie związanym z realizacją powyższych celów. Administrator nie udostępnia Twoich danych innym odbiorcom oprócz podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa.

6. Administrator nie zamierza przekazywać Twoich danych do państw znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.

7. Twoje dane będą przechowywane nie dłuďżej niż jest to konieczne, tj. przez okres wyznaczony właściwym przepisem prawa: art. 29 ust.1 - Ustawy z dnia 6 listopada 2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

8. Masz prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, żądania ich usunięcia, prawo ograniczenia przetwarzania i prawo przenoszenia danych. Przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli Twoje dane są przetwarzane niezgodnie z wymogami prawnymi.

9. W oparciu o Twoje dane osobowe Administrator nie będzie podejmować wobec Ciebie zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania*. Z wyjatkiem realizacji programów profilaktyki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

* Profilowanie oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.

 

Harmonogram pracy lekarzy

Harmonogram

 

NZOZ Poradnia Lekarzy Rodzinnych " Borek Fałęcki " zapewnia:

  • Porady lekarskie w zakresie medycyny rodzinnej, chorób wewnętrznych oraz pediatrii.
  • Wizyty domowe lekarzy i pielęgniarek środowiskowo - rodzinnych;
  • Opiekę nad zdrowym dzieckiem ( szczepienia, badania bilansowe, badania profilaktyczne noworodków ).

Badania diagnostyczne:

  • laboratoryjne, mikrobiologiczne, EKG, RTG, USG.
  • Orzekanie i opiniowanie o stanie zdrowia;
  • Orzekanie dla potrzeb sanitarno - epidemiologicznych;
  • Badania kierowców i kandydatów na kierowców oraz orzekanie w zakresie zdolności do kierowania pojazdami;
  • Usługi w gabinecie zabiegowym (iniekcje, pomiary ciśnienia tętniczego i poziomu glukozy, testy paskowe oraz inne).

Poradnia posiada kontrakt z NFZ

NZOZ Poradnia Lekarzy Rodzinnych obejmuje trzy przychodnie:
Poradnia Lek.Rodz. Kraków ul. Niemcewicza 7
Poradnia Lek. Rodz. Kraków ul. Wicherkiewicza 23 ( Kliny Zacisze )
Poradnia Lek. Rodz. Kraków ul.Raciborska 17

Wypełnienie deklaracji zapewnia możliwość korzystania ze świadczeń w wymienionych przychodniach.

 


© Poradnia Lekarzy Rodzinnych 2011