ADRESY PRZYCHODNI:
Poradnia Lekarzy Rodzinnych
ul. Niemcewicza 7


Czynna
pon-pt 8.00 - 18.00

tel. 12 266 27 10
fax.12 266 28 25

Poradnia Lekarzy Rodzinnych
ul.Wicherkiewicza 23

(Kliny Zacisze)

Czynna
pon-pt 8.00 - 18.00

tel. 12 257 40 25

Poradnia Lek.Rodzinnych
ul.Raciborska 17


Czynna
pon, czw, pt 8.00 - 13.00
wt 08.00 - 18.00
śr 13.00-18.00

tel. 12 257 38 85

   
 
W okresie wakacyjnym tj od 01.07.2019 do 06.09.2019 poradni przy ul. Wicherkiewicza 23 będzie czynna: poniedziałek,czwartek, piątek 8-13; wtorek, środa 13-18.


Klauzula informacyjna dotycząca pacjentów
Szanowny Pacjencie,

1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Poradnia Lekarzy Rodzinnych "Borek Fałęcki" Sp. z o. o., ul Wicherkiewicza 23, 30-389 Kraków zwany dalej: "Administratorem". Możesz skontaktować się z Administratorem za pośrednictwem powołanego przez niego inspektora ochrony danych pisząc na adres e-mail: iod@poradniaborek.pl

2. Twoje dane przetwarzane są w celu ochrony stanu zdrowia, świadczenia usług medycznych, zarządzania udzielaniem tych usług oraz leczenia. Podstawą prawną przetwarzania pozyskanych danych jest Ustawa z dnia 6 listopada 2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

3. Twoje dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w zakresie związanym z realizacją powyższych celów. Nie udostępniamy Twoich danych innym odbiorcom oprócz podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa.

4. Administrator nie zamierza przekazywać Twoich danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.

5. Twoje dane będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne, tj. przez okres wyznaczony właściwym przepisem prawa: Ustawa z dnia 6 listopada 2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

6. Masz prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, zaktualizowania. Zasady udostępnienia dokumentacji medycznej zostały określone przez przepisy polskiego prawa.

7. W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez Administratora przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

8. Przekazanie nam Twoich danych osobowych jest wymogiem ustawowym, dotyczy każdego Pacjenta, wobec którego realizujemy cele opisane w punkcie 2.

9. W oparciu o Twoje dane osobowe Administrator nie będzie podejmować wobec Ciebie zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania*.

. Profilowanie oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.

 

Harmonogram pracy lekarzy

Harmonogram

 

NZOZ Poradnia Lekarzy Rodzinnych " Borek Fałęcki " zapewnia:

  • Porady lekarskie w zakresie medycyny rodzinnej, chorób wewnętrznych oraz pediatrii.
  • Wizyty domowe lekarzy i pielęgniarek środowiskowo - rodzinnych;
  • Opiekę nad zdrowym dzieckiem ( szczepienia, badania bilansowe, badania profilaktyczne noworodków ).

Badania diagnostyczne:

  • laboratoryjne, mikrobiologiczne, EKG, RTG, USG.
  • Orzekanie i opiniowanie o stanie zdrowia;
  • Orzekanie dla potrzeb sanitarno - epidemiologicznych;
  • Badania kierowców i kandydatów na kierowców oraz orzekanie w zakresie zdolności do kierowania pojazdami;
  • Usługi w gabinecie zabiegowym (iniekcje, pomiary ciśnienia tętniczego i poziomu glukozy, testy paskowe oraz inne).

Poradnia posiada kontrakt z NFZ

NZOZ Poradnia Lekarzy Rodzinnych obejmuje trzy przychodnie:
Poradnia Lek.Rodz. Kraków ul. Niemcewicza 7
Poradnia Lek. Rodz. Kraków ul. Wicherkiewicza 23 ( Kliny Zacisze )
Poradnia Lek. Rodz. Kraków ul.Raciborska 17

Wypełnienie deklaracji zapewnia możliwość korzystania ze świadczeń w wymienionych przychodniach.

 


© Poradnia Lekarzy Rodzinnych 2011