ADRESY PRZYCHODNI:
Poradnia Lekarzy Rodzinnych
ul. Niemcewicza 7


Czynna
pon-pt 8.00 - 18.00

tel. 12 266 27 10
fax.12 266 28 25

Poradnia Lekarzy Rodzinnych
ul.Wicherkiewicza 23

(Kliny Zacisze)

Czynna
pon-pt 8.00 - 18.00

tel. 12 257 40 25

Poradnia Lek.Rodzinnych
ul.Raciborska 17


Czynna
pon, czw, pt 8.00 - 13.00
wt, śr 8.00 - 18.00

tel. 12 257 38 85

Co obejmuje opieka całodobowa?

Świadczenia obejmują lekarską i pielęgniarską opiekę ambulatoryjną, która jest świadczona w wybranej przez Pacjenta placówce oraz nocną pomoc wyjazdową (polega ona na udzielaniu świadczeń zdrowotnych w domu ubezpieczonego oraz zapewnienie mu w razie potrzeby ciągłości leczenia). W przypadku konieczności wizyty lekarza w domu Pacjenta, musi on wezwać lekarza z placówki zabezpieczającej opiekę w jego rejonie zamieszkania.

Szpitalne Oddziały Ratunkowe

Szpitalne Oddziały Ratunkowe - udzielają pomocy medycznej osobom w stanie nagłego zagrożenia zdrowia, które są przywożone przez zespoły ratownictwa medycznego lub zgłaszają się same. W części przypadków pacjent po uzyskaniu pomocy w SOR może wrócić do domu; pozostali chorzy po wstępnej diagnostyce i leczeniu są kierowani do oddziałów szpitalnych lub przekazywani do innych placówek specjalistycznych. Każdy SOR posiada zaplecze w postaci podstawowych oddziałów szpitalnych - ogólnego, dziecięcego, chirurgiczno-urazowego, ginekologiczno-położniczego oraz Intensywnej Terapii, a w niektórych również oddziałów specjalistycznych.

Przypominamy, że szpitalny oddział ratunkowy jest przeznaczony dla pacjentów wymagających pomocy w stanie nagłym i nie zastępuje lekarza podstawowej opieki zdrowotnej ani lekarza poradni specjalistycznej. Lekarz kieruje wyłącznie na badania i konsultacje niezbędne ze względu na stan nagłego zagrożenia życia lub nagłego, poważnego zagrożenia zdrowia.

Pamiętajmy, że do szpitalnego oddziału ratunkowego pacjent może zgłosić się bez skierowania oraz że nie obowiązuje rejonizacja według miejsca zamieszkania ani zdarzenia.

Szpitalne Oddziały Ratunkowe w Małopolsce- dane teleadresowe:

 

Szanowni Państwo,
W okresie wakacyjnym tj. od 29 czerwca do 4 września 2015 roku nasze przychodnie są otwarte wg poniższego harmonogramu:

 • Przychodnia przy ul. Niemcewicza 7 ( tel. 12 266 27 10 )
  Codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 18
 • Przychodnia przy ul. Raciborskiej 17 ( tel. 12 257 38 85)
  pon, czw, pt 8.00 - 13.00
  wt 08.00 - 18.00
  śr 13.00-18.00

 • Przychodnia przy ul. Wicherkiewicza 23 ( tel. 12 257 40 25 )
  poniedziałek , czwartek, piątek od 8 do 13
  wtorek, środa od 13 do 18
Nazwa Placówki
Adres
Telefon
Szpital Powiatowy w Bochni
ul. Krakowska 31
14 615 32 62
Szapital Powiatowy w Brzesku
ul. Kościuszki 68
14 662 11 65
Szpital Powiatowy w Chrzanowie
ul. Topolowa
32 624 77 77
Szpital im. Henryka Klimontowicza w Gorlicach
ul. Węgierska 21
18 353 71 30
Szpital Uniwersytecki w Krakowie ul. Kopernika 21 12 424 70 00
5 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką w Krakowie
ul. Wrocławska 1-3
12 630 81 62
Szpital im. Ludwika Rydygiera w Krakowie
os. Złotej Jesieni 1
12 646 80 00
Szpital im. G. Narutowicza w Krakowie
ul. Prądnicka 35-37
12 416 24 36
Szpital MSWiA w Krakowie
ul. Kronikarza Galla 25
12 637 42 05
Szpital im. Stefana Żeromskiego w Krakowie
os. Na Skarpie 66
12 644 01 44
Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie
ul. Wielicka 265
12 658 20 11
Szpital Powiatowy w Limanowej
ul. Piłsudskiego 61
18 337 20 25
Szpital św. Anny w Miechowie
ul. Szpitalna 3
41 382 03 33
Szpital w Myślenicach
ul. Szpitalna 2
12 272 03 46
Szpital im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu
ul. Młyńska 10
18 443 88 77
Szpital w Nowym Targu
ul. Szpitalna 14
18 263 32 10
Szpital w Olkuszu
al. 1000-lecia 13
32 758 12 00
Szpital w Oświęcimiu
ul. Wysokie Brzegi 4
33 844 82 00
Szapital Powiatowy  w Suchej Beskidzkiej
ul. Szpitalna 22
33 872 31 00
Szpital im. Św. Łukasza w Tarnowie
ul. Lwowska 178a
14 631 50 00
Szpital Powiatowy w Wadowicach
ul. Karmelicka 7a
33 823 31 65
Szpital im. Dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem 
ul. Kamieniec 10
18 201 20 21


Pogotowie Ratunkowe

Funkcjonuje w oparciu o ustawę z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz.U.2006.191.1410). Świadczenia w tym zakresie udzielane są przez trzyosobowe specjalistyczne zespoły ratownictwa medycznego, w skład których wchodzi lekarz systemu i pielęgniarka systemu lub ratownik medyczny oraz dwuosobowe podstawowe zespoły ratownictwa medycznego, w skład których wchodzi pielęgniarka systemu lub ratownik medyczny. W/w zespoły udzielają świadczeń zdrowotnych w razie wypadku, urazu, porodu, nagłego zachorowania lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia, powodujących zagrożenie życia , a także transportują pacjenta do Szpitalnego Oddziału Ratunkowego, Izby Przyjęć lub bezpośrednio do placówki prowadzącej specjalistyczne leczenie (np. oddziału kardiologii inwazyjnej, oddziału oparzeniowego itp.). Szczególną formą doraźnej pomocy medycznej jest lotnicze pogotowie ratunkowe, o którego użyciu decyduje zawsze dyspozytor medyczny.

Kiedy powinniśmy wezwać zespół ratownictwa medycznego?

Wezwanie zespołu ratownictwa medycznego powinno mieć miejsce wyłącznie w sytuacjach bezpośredniego zagrożenia życia lub stanach nagłych mogących prowadzić do istotnego uszczerbku zdrowia. Do takich przypadków należą np. utrata przytomności, drgawki, nasilona duszność, masywny krwotok, porażenie prądem, nagły, ostry ból, zaburzenia rytmu serca, rozległa rana, będąca efektem urazu.


W jaki sposób możemy wezwać zespół ratownictwa medycznego?

Aby wezwać zespół ratownictwa medycznego powinni Państwo zadzwonić pod numer 999 lub 112 .

Pamiętajmy, że obowiązkiem osoby będącej świadkiem powstania nagłego zagrożenia zdrowia innego człowieka jest zawiadomienie podmiotów odpowiedzialnych za udzielanie pomocy medycznej oraz w miarę posiadanych możliwości i umiejętności udzielenie pierwszej pomocy; w takim przypadku ratującemu przysługuje ochrona prawna jak funkcjonariuszom publicznym oraz zwolnienie z odpowiedzialności za szkody majątkowe spowodowane koniecznością ratowania życia lub zdrowia w stanie nagłym.


Jakie dane należy podać wzywając ambulans?

O wysłaniu ambulansu decyduje przeszkolony dyspozytor, zada on Państwu kilka pytań dotyczących: miejsca zdarzenia (adres, lokalizacja); powodu wezwania karetki, krótkiego, dokładnego opisu sytuacji - co się stało (rodzaj zdarzenia, zachorowania, liczba poszkodowanych) ; kto potrzebuje pomocy (imię i nazwisko, wiek, płeć) ; kto wzywa karetkę ( imię i nazwisko, numer telefonu). By usprawnić dojazd ambulansu należy podać dyspozytorowi punkty orientacyjne - charakterystyczne miejsce np. kościół, posterunek policji itp. Wezwanie przyjęte do realizacji zostanie potwierdzone przez dyspozytora słowami: "wezwanie przyjęte".


Czy za wezwanie zespołu ratownictwa medycznego trzeba zapłacić?

Zgodnie z art. 1 ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym Państwo zapewnia pomoc każdej osobie znajdującej się w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego bez względu na jej status ubezpieczeniowy i prawny. Odpowiednio przeszkolony dyspozytor potrafi ocenić, czy stan zdrowia wymaga wysłania ambulansu, czy skierowania do ambulatorium.


Czy w ramach świadczeń udzielanych przez zespoły ratownictwa medycznego można otrzymać skierowanie do specjalisty?

Powinni Państwo pamiętać, że wezwanie ambulansu powinno nastąpić wyłącznie w przypadkach zagrożenia życia lub ciężkich stanach nagłych. Nie można korzystać z tej formy pomocy celem uzyskania:

 • konsultacji specjalistycznych i badań dodatkowych- poza niezbędnymi dla ratowania życia w danym momencie
 • zwolnienia lekarskiego
 • recepty na stosowane leki
 • skierowania do sanatorium oraz innych zaświadczeń i druków medycznych nie związanych z aktualnym zachorowaniem

W jaki sposób zespół ratownictwa medycznego udziela pomocy?

Zespół ratownictwa medycznego udziela pomocy w miejscu pobytu chorego oraz w razie potrzeby transportuje pacjenta do najbliższego, pod względem czasu dotarcia, szpitalnego oddziału ratunkowego lub do szpitala wskazanego przez dyspozytora medycznego bądź lekarza koordynatora medycznego.

Przypominamy, że od 1 stycznia 2007 roku w skład zespołów ratownictwa medycznego podstawowego wchodzą ratownicy medyczni lub pielęgniarki systemu - są oni specjalnie przygotowani do prowadzenia medycznych czynności ratunkowych i zabezpieczenia pacjenta w trakcie transportu do szpitala, natomiast nie mają uprawnień do wystawiania recept, skierowań oraz zaświadczeń (np. zwolnień z pracy).

Ambulatoryjne świadczenia specjalistyczne

Ubezpieczony ma prawo wyboru lekarza specjalisty spośród tych, którzy zawarli umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia. O wskazanie specjalisty ubezpieczony może się zwrócić do lekarza podstawowej opieki zdrowotnej / lekarza rodzinnego.

 
 
 


© Poradnia Lekarzy Rodzinnych 2011